Konferencije/Radionice

Vijesti o događajima, konferencijama, radionicama i seminarima u području održivog prometa, elektromobilnosti, pripremi projekata iz sektora urbane i regionalne mobilnosti, biciklističkog prometa, planiranja javnog prijevoza i sastancima regionalnih partnera kao što su Civinet Hrvatska-Slovenija.

Najava događanja:

  • 11. lipnja 2015. -   Europska platforma za planove održive urbane mobilnosti, mreža CIVINET Slovenija- Hrvatska i projekt CIVITAS DYN@MO koje sufinancira Europska unija te JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) sa zadovoljstvom Vas pozivaju na seminar 'Planovi održive urbane mobilnosti-SUMP'

 

Materijali sa održanih događanja: