O Koprivnici

Provođenje projekta Civitas Dyn@mo u Koprivnici obuhvaća 6 mjera:

Kako bi promet u Koprivnici bio efikasniji, sigurniji i tiši, javni prijevoz ekonomski prihvatljiv svima građanima, a privlačan onima s poteškoćama u kretanju; da  zadovoljimo parametre Europske unije koja promiče vozila s niskom emisijom stakleničkih plinova (engl. low emission vehicles) i nemotorizirani promet namjera je uključiti što više građana u prostorno-prometno planiranje Grada. Time se ostvaruje osnovno načelo transparentnosti, a promet u gradu biti će bolji za sve građane Koprivnice i područja koje gravitira Gradu. Zato su građani pozvani na svaku javnu tribinu o SUMP-u, javnu raspravu o uređenju ulica ali i pozvani da putem kontakata u letku -  SUMP - Uključivanje građana podrže, komentiraju i predlažu svoje viđenje prostorno-prometne tematike u svojim ulicama, trgovima, viđenje javnog prijevoza, novog načina planiranja prostora i dr.

Analiza postojećeg stanja prometnog sustava Grada Koprivnice napravljena je krajem 2014. godine kako bi se utvrdilo početno stanje u projektu, ali i prometu Grada Koprivnice, s obzirom na proteklo vrijeme od posljednje prometne studije. Nakon ovog drafta dokumenta, Zavod prometnog planiranja Fakulteta prometnih znanosti će zajedno s Gradom Koprivnicom, SUMP centrom kompetencije i ostalim partnerima razraditi viziju, ciljeve, mjere i parametre SUMP-a koji bi trebao biti predstavljen javnosti u lipnju 2015. godine, nakon čega se očekuje i potvrda dokumenta od strane Gradskog vijeća.