O nama

Dobrodošli na platformu Centra kompetencije za planiranje održive gradske mobilnosti za Jugoistočnu Europu!

Centar kompetencije (u nastavku: SEE-SUMP) uspostavlja se u okviru projekta CIVITAS DYN@MO te u suradnji s Centrom kompetencije za SUMP baltičkih zemalja. Njime upravlja Grad Koprivnica uz potporu Sveučilišta Sjever, Sveučilišta Gdansk, Sveučilišta Lund i Komisije za okoliš i promet Saveza baltičkih gradova UBC. Sufinanciran kroz CIVITAS projekt DYN@MO, Centar će biti središte znanja o inovativnom načinu planiranja gradske mobilnosti, koji će naše gradove po kvaliteti života približiti najuspješnijim europskim primjerima.

Naš je cilj pomoći  gradovima šire regije u izradi Planova održive gradske mobilnosti (engl. SUMP) pružanjem informacija, potpore, razmjenom iskustava i treninzima. Na jednom mjestu podijelit ćemo s vama vlastito znanje i iskustvo stečeno kroz projekt CIVITAS DYN@MO, praktična iskustva i primjere drugih gradova u našoj regiji, kao i primjere najuspješnijih europskih praksi. Osnovni prateći europski dokumenti i linkovi na odgovarajuće stranice pružiti će vam sva neophodna saznanja za upoznavanje procesa te novosti i događanja u europskoj praksi, a pružit ćemo i uvid u odgovarajuće dokumente na razini naših ministarstava i eu fondova. Jezik Centra kompetencije je hrvatski, a primjeri najbolje prakse biti će navedeni u originalu, na jezicima zemalja naše regije, dok će primjeri i osnovni europski dokumenti biti na engleskom jeziku, po potrebi s hrvatskim sažecima ili kompletnim prijevodima na hrvatski jezik.

Sjedište Centra kompetencije za SUMP Koprivnica nalazi se u kampusu Sveučilišta Sjever, Trg Žarka Dolinara 1, Koprivnica. Pozivamo vas na aktivnu suradnju i međusobnu potporu. Neka ova platforma postane naša zajednička učionica, jer su nam potrebe i problemi vrlo slični, pa mogu biti slični i načini prevladavanja poteškoća i pronalaženja najpovoljnijih rješenja! Uputite nam pitanja i prijedloge na kontakt adresu: marko.stancec@koprivnica.hr

Projekt CIVITAS DYN@MO promovira održivu mobilnost, inovativna prometna rješenja, uključivanje i sudjelovanje javnosti u odlučivanju te način života u skladu s okolišem. Projekt sufinancira Europska komisija kroz inicijativu CIVITAS. Inicijativa djeluje i putem mreža gradova CIVINET. CIVINET Slovenija-Hrvatska okuplja gradove i zainteresirane organizacije u Sloveniji, Hrvatskoj i drugim zemljama regije.