Osijek u sveučilišnom kampusu dobio novu punionicu za električna vozila

Suradnjom Grada i HEP-a, Osijek je u sveučilišnom kampusu dobio novu, treću punionicu za električna vozila. Riječ je o investiciji od oko 70.000 kuna. 

Električni automobili za sada se, na ukupno 13 mjesta u šest hrvatskih gradova, mogu puniti besplatno, a Osijek je jedan od šest gradova - od istoka prema zapadu: Vukovar, Osijek, Koprivnica, Varaždin, Zagreb, Labin. U planu je i postavljanje električnih punionica na autocestama i to, prema svemu sudeći, uz novčanu potporu Europske unije. Naime stotinjak je takvih vozila u Hrvatskoj koja se, spojena na kućnu električnu mrežu pune 8 sati, a na ovakvom punjaču upola kraće. 

Grad Osijek, gdje ih je desetak, poticat će trgovačka društva u svojem vlasništvu na kupnju električnih vozila kako bi ih bilo više. 

 

Izvor: http://www.hrt.hr/318297/vijesti/osijek-u-sveucilisnom-kampusu-dobio-novu-punionicu-za-elektricna-vozila