SUMP u Hrvatskoj

STRATEGIJA PROMETNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2030. GODINE

Više o Strategiji koja prvi puta uvodi pojam SUMP-a, kao i više o analizi podataka i sektora možete pročitati na:

MPPI o prometnoj strategiji 

Gradovi:


 

Novigrad: Grad Novigrad-Cittanova smješten je na sjeverozapadnoj obali istarskog poluotoka, udaljen 25 km od granice sa Slovenijom. Po 15-ak kilometara udaljen je od obližnjih gradskih centara - Poreča, Umaga i Buja. Gradsko područje prostire se na 27 km2 površine, od Dajle na sjeveru do ušća rijeke Mirne na jugu. Područje Grada službeno obuhvaća ukupno pet naselja. Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine područje Grada Novigrada-Cittanova ima 4.345 stanovnika. Novigrad je izradio Lokalni plan održive mobilnosti u okviru projekta Adria.Move it!

SUMP u izradi

Koprivnica: 

SUMP Grada Koprivnice izrađuje se u okviru projekta Civitas Dyn@mo, koji obuhvaća 6 mjera:

SUMP letak za uključivanje građana

Vizija Grada Koprivnice za SUMP

Dokumenti na nacionalnoj razini:
Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske